Handleplan 2014-17

Handleplan 2014-17 for rottebekæmpelse i Randers Kommune

Overordnet mål for rottebekæmpelse

 • Reducere antallet af rotter i Randers Kommune gennem fortsat fokus på forebyggelse og bekæmpelse.

Målsætninger for handleplan 2014-17

 • Reducere antallet af rotteanmeldelser inden for planperioden, således at antallet af rotteanmeldelser ligger under gennemsnittet for de 6 sammenlignelige kommuner.
 • Skabe det bedst mulige datagrundlag til at identificere problemområder og nye indsatsområder i kommunen.
 • Finde effektive måder til bekæmpelse af rotter i hovedkloakken.
 • Løbende identificere gode løsningsmuligheder fra andre kommuner og omsætte dem til nye indsatsområder i Randers Kommune.
 • Målrettet og omkostningseffektiv bekæmpelse af rotter ved relevante offentlige institutioner.

Indsatsområder i 2014-17

 • Systematisk kortlægning af anmeldelser, hvorefter der vil kunne udpeges nye indsatsområder i fremtidige indsatsplaner
 • Indsamling af erfaringer fra andre kommuner
 • Fortsat informationskampagne for bedre håndtering af dyrefoder
 • Opsætning af rottespærrer ved eksisterende kommunale institutioner hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt
 • Opsætning af rottespærrer ved alle nye kommunale institutioner og kommunale byggemodninger
 • Opsætning af rottefælder i forsøgsområder

Vedtaget af Randers byråd på mødet den 17. november 2014.