Skadedyr - hvem skal jeg kontakte?

Gåsebiller

Der opstår gule pletter eller tuer og senere kan man let fjerne større græsflader.

Vi behandler problemerne på kommunale arealer så snart de opstår, med fagligt forsvarlige midler.

Ønsker du yderligere information om gåsebiller, se dette link.

Mink

Der er flere grunde til, at vildtlevende mink skal bekæmpes.

Minken optræder på Naturstyrelsens officielle liste over uønskede dyr i den danske natur, og det er ikke en tilfældighed.

Der er tale om en af de såkaldte invasive arter på samme måde som bl.a. dræbersnegle, bjørneklo og dræbergopler.

F.eks. udgør mink en stor trussel mod flere fugle, padder og andre smådyr i søer og vandløb, som er nogle af minkens foretrukne levesteder.

For mere information, se Naturstyrelsens side om mink.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Dræbersnegle

Plantebytning og udveksling af træ er ligeledes med til at sprede sneglen til nye haver eller områder, som ellers ikke var plaget.

Naturstyrelsens hjemmeside kan man se lidt om dræbersnegle eller den Iberiske Skovsnegl som den også hedder.

Der kan du også finde information om anvendelige bekæmpelsesmetoder.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Mosegrise, muldvarpe og mus

Kontakt et skadedyrbekæmpelsesfirma.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Duer og andre fugle

Kontakt et skadedyrbekæmpelsesfirma.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Bier og hvepse

Kontakt et skadedyrsbekæmpelse eller kontakt en biavlerforening, der ofte gratis afhenter bistadet.

Danmarks Biavlerforening (under sværmfangerlisten) kan oplyse den nærmeste, tlf.nr.: 57 86 54 70.

Ræve og andet vildt

Kontakt vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. I Randers Kommune hører vildtkonsulenten under Jagt- og vildtforvaltningen, Kronjylland.

Du kan finde mere information om skadevoldende vildt på Naturstyrelsens hjemmeside.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.

Skadedyr og parasitter hos mennesker

Spørg egen læge. 

Skadedyr på dyrkede planter

Spørg den lokale landbrugs- eller havebrugskonsulent (kræver normalt medlemskab). 

Insekter

Med hensyn til andre skadedyr, som f.eks. murbier, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus, husbukke, biller og små fluer, kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

På Skadedyrlaboratoriets hjemmeside www.dpil.dk kan man artsbestemme skadedyr og hente informationer om forebyggelse og bekæmpelse.