Dræbersnegle

Dumpning af haveaffald i naturen er med til at sprede dræbersneglen til naturområderne, hvor konsekvenserne kan være store for plante- og dyreliv.

Plantebytning og udveksling af træ er ligeledes med til at sprede sneglen til nye haver eller områder, som ellers ikke var plaget.

Naturstyrelsens hjemmeside kan man se lidt om dræbersnegle eller den Iberiske Skovsnegl som den også hedder.

Der kan du også finde information om anvendelige bekæmpelsesmetoder.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.