Insekter

Med hensyn til andre skadedyr, som f.eks. murbier, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus, husbukke, biller og små fluer, kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

På Instituts for Agroøkologis hjemmeside www.dpil.dk kan man artsbestemme skadedyr og hente informationer om forebyggelse og bekæmpelse.