Insekter

Med hensyn til andre skadedyr, som f.eks. murbier, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus, husbukke, biller og små fluer, kontakt et skadedyrsbekæmpelsesfirma. 

På Skadedyrlaboratoriets hjemmeside www.dpil.dk kan man artsbestemme skadedyr og hente informationer om forebyggelse og bekæmpelse.