Mink

Kontakt Naturstyrelsen hvis du ser en mink, så de kan få et overblik over hvor de færdes.

Der er flere grunde til, at vildtlevende mink skal bekæmpes.

Minken optræder på Naturstyrelsens officielle liste over uønskede dyr i den danske natur, og det er ikke en tilfældighed.

Der er tale om en af de såkaldte invasive arter på samme måde som bl.a. dræbersnegle, bjørneklo og dræbergopler.

F.eks. udgør mink en stor trussel mod flere fugle, padder og andre smådyr i søer og vandløb, som er nogle af minkens foretrukne levesteder.

For mere information, se Miljøstyrelsens side om mink.
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.