Ræve og andet vildt

Kontakt vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. I Randers Kommune hører vildtkonsulenten under Jagt- og vildtforvaltningen, Kronjylland.

Du kan finde mere information om skadevoldende vildt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.