Vilde og herreløse katte

Indfangning og aflivning af vilde herreløse katte er ikke en lovpligtig opgave for kommunen, og der eksisterer derfor ingen kommunal indfangningsordning.

Man kan søge råd og vejledning om katte hos Dyrenes Beskyttelse, eller hos Kattens Værn.

Dyrenes Beskyttelse hjælper alle herreløse katte i nød. Nødstedte katte omfatter katte, der er syge, tilskadekomne, tydeligvis efterladte (hjælpeløse) eller katte, der bliver vanrøgt eller mishandlet.

Dyrenes Beskyttelse tager sig ikke af sager vedr. katte, hvor dyrene ikke er i nød. Dyrenes Beskyttelse indfanger ikke sunde og raske katte, der er til gene for borgerne.

Hvis du finder en syg eller tilskadekommen kat, kan du tage kontakt til Falcks Dyreambulance på tlf. 1812. Her kan du læse mere om Dyreambulancen.

Er der tale om en konkret dyreværnssag kan man kontakte Dyrenes Beskyttelses lokale kredsformand.