Kæmpebjørneklo

Da kæmpebjørneklo er en invasiv art, der truer vores hjemlige flora skal den bekæmpes og om muligt udryddes.

Byrådet har den 20. december 2012 godkendt en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Offentliggørelsen af bekendtgørelsen betyder, at alle grundejere i kommunen nu har pligt til at bekæmpe Kæmpebjørneklo på egen jord.

Randers Kommune vil fortsætte sidste års intensivering af bekæmpelsen, blandt andet er der åbnet op for en kontrolleret brug af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Sideløbende anvendes også manuelle bekæmpelsesformer.

For at nå målsætningen for bekæmpelsen; en total udryddelse af kæmpebjørneklo i Randers Kommune, er det vigtigt, at Kommunen får et godt samarbejde med de private lodsejere.

Da kæmpebjørnekloen ikke kender skelpæle må alle være aktive i bekæmpelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fundet kæmpebjørneklo?

I medfør af bekendtgørelse nr. 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo har grundejere - såvel offentlige som private - pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af planten.

Randers Kommune gør herved opmærksom på denne pligt og påbyder alle at iværksætte en bekæmpelse af kæmpebjørnekloen.

Du kan give os et praj, hvis du i naturen har fundet kæmpebjørneklo.

Hvilke godkendte sprøjtemidler findes der?

Eneste godkendte kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Danmark er: 

  • Roundup Bio (Monsanto)
  • Glyfonova Plus (Cheminova) 
  • LFS Glyphosat Ultra (LFS-kemi)