Din Natur

Miljøstyrelsen og Danmarks miljøportal har i samarbejder med kommunerne og Landbrug og Fødevarer udviklet en tjeneste der hedder ” Din Natur”.

20. april 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

”Din Natur” består af en hjemmeside http://www.dinnatur.dk/ , hvor du som lodsejer kan indtegne de arealer på din ejendom, som du ønsker at få besked om, når kommunen foretager en ændring i den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur på Danmarks Miljøportal. På ”Din Natur” abonnerer du som lodsejer på en mail med ændringer i den vejledende registrering, hvilket giver dig direkte besked i indbakken, hvis der sker ændringer i den vejledende registrering af natur på din ejendom. Ændringerne inden for alle de arealer du abonnerer på, samles til max. en mail pr. dag med en liste over ændrede registreringer den pågældende dag, og links til disse arealer på Din Natur.

 

På” Din Natur” findes desuden generel information om naturbeskyttelseslovens § 3, herunder om den vejledende § 3 registrering. På Din Natur er det også muligt at fremsøge historiske udgaver af § 3-registreringen, så du selv kan danne dig et overblik over, hvordan registreringen har ændret sig over tid.

 

Din Natur blev lanceret d. 31. marts 2017 og kan tilgås på webadressen: 

http://www.dinnatur.dk/  

Bemærk at registreringen i ”Din natur” er vejledende. D.v.s. at der kan være udyrkede arealer eller ekstensivt dyrkede arealer på din ejendom, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, selvom de ikke er registreret på kortet. Det er dit ansvar som lodsejer at beskytte naturen. Spørg derfor altid kommunen såfremt du ønsker at ændre driften på udyrkede eller ekstensivt dyrkede arealer på din ejendom.