Regulering af råger

12. april 2018 - Oprettet af Lone Jørgensen

Randers Kommune er opmærksom på at mange borgere føler sig generet af støj fra råger i bynære kolonier.
Derfor vil Randers Kommune foretage regulering på kommunale arealer, i det omfang det er muligt i forhold til gældende lovgivning om skadevoldende vildt.

Der vil i 2018, efter tilladelse fra Naturstyrelsen, blive iværksat regulering af rågeunger i kolonier i byparkerne Gethers Anlæg, Vestparken og Skovbakken, samt andre kommunale bynære arealer hvor rågekolonier er til stede.
Regulering af rågeunger i kolonierne kan blive foretaget i perioden 1. maj til 15. juni.

Læs mere om rågereguleringen