Ofte stillede spørgsmål om natur

Naturpleje

Et får er brudt ud af indhegningen, hvem skal man henvende sig til?

På indhegningen hænger der et skilt med dyreholderens telefonnummer.

Hvem skal man fortælle at dyrehegnet er i stykker?

Ring til natur og miljø i åbningstiden eller kontakt dyreholderen, hvis der er dyr i indhegningen.

Jeg har se en kæmpebjørneklo, hvad gør jeg?

Fortæl hvor den/de står via ’Giv et praj’

Må jeg bruge Round Up på kæmpebjørneklo?

Ja, men kun inde på din egen grund og kun hvis der er mere end 2 meter til vandløb.

Hvorfor bekæmper kommunen ikke dræbersnegle og muldvarper i naturområderne?

Kommunens naturområder er et fristed for vilde dyr.

Grønne områder

Vores grønne område bliver ikke slået, hvor tit bliver der slået græs?

Grønne områder og småanlæg vil have forskellige niveauer. 
Der hvor brugen af arealerne muliggøre det, slås græsset ikke. Dette naturgræs giver oplevelser i form af mere plante og dyreliv.
Rabatter langs indfaldsveje og større gennemgående veje i boligområder vil blive slået ca. hver 2. måned, efter vejrforhold m.m. 
Byggemodninger/ usolgte byggegrunde vil blive slået 2 gange om året. 
Rabatter langs villaveje og rabatter langs offentlige stier vil blive slået ca. hver 3. uge, efter vejrforhold mm. 
Rabatter langs veje uden cykelstier vil blive slået ca. 2 gang om året. 
Rabatter imellem cykelstier og vej arealer vil blive slået ca. hver 2. måned

Skal man selv klippe sin hæk på den side der vender ind til et kommunalt grønt område?

Ja, kommunen har ingen interesse i at der er en hæk, derfor skal du selv vedligeholde hækken på begge sider.

Kommunens træ skygger, kan man få det fældet?

Træer bliver vurderet ud fra Kommunens træfældnings politik .

Naboens træer, hæk/ hegn giver os problemer.

Tag kontakt til ejeren og forsøg at finde en løsning. Ellers kontakt hegnssynet.

Hvor er der legepladser i Randers?

Der er flere offentlige legepladser, se via linket hvor der er legepladser i nærheden af hvor du bor.

Må man som forening anlægge en legeplads på kommunalt areal?

Hvis arealet er til det, kan det måske godt ordnes med en brugeraftale, hvor I står for det økonomiske, opsætning, vedligeholdelsen samt sikkerheden på arealet og legeredskaberne – læs mere om at anlægge en legeplads her.

Forskønnelse af branddamme/Gadekær.

se mere om forskønnelse af branddamme/gadekær

Mangler der en sti til aftenturen.

Planlæg en lokal sti

Skove

Hvad må man samle i naturen?

Så længe det ikke er til erhvervsmæssig brug, må du samle så meget der kan være i én bærepose.
Du må f.eks. IKKE klippe grene og kviste af levende træer eller grave planter og rødder op, uden at det er aftalt med ejeren.
Du må gerne samle ting fra naturen og skoven, men der er dog enkelte regler og forbud, som det er vigtigt at have for øje, inden du går på jagt efter naturens skatte.

Læs mere om hvad man må og ikke må indsamle på følgende link: http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvad-maa-jeg-samle/

Hvor må man kører på mountainbike?

I Fladbro, Månedalen og Romalt Bakker er der udpeget områder hvor man må cykle på Mountainbike i terrænet.

Min hund kan bedste lide at løbe uden snor, hvor må den gøre det?

Randers har flere stede hvor der er hundeskov - Ved skovholmen, Oust Mølle Folkeskov, Nordrefælled, en lille del af Fladbro Skov og ved Gl. stationsvej i Vorup er der mulighed for at lufte hund uden snor, men under fuld kontrol. Se hund i snor
Se også hvor der er hundeskove Med hunden i naturen med Naturstyrelsen

Hvorfor er nogle hundeskove ikke indhegnet?

Det er ikke nødvendigt, hvis man har sin hund under fuld kontrol.
Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod.
Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Hvor må man overnatte i naturen?

På shelter og teltpladser i skovene. Link til shelter oversigt

Må jeg rejse skov på min jord?

Ja forudsat at du ikke ligger i et negativ skovrejsningsområde. Har du over 5 ha eller har 2 ha og ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde eller tæt på en by med over 1500 indbyggere, kan du søge tilskud til skovrejsning hos Naturstyrelsen.
Se også hvad du skal huske i forbindelse med skovrejsning

Når jeg går tur generes jeg ofte af løse hunde. Kan I gøre noget?

Hvis du ønsker at klage over løse hunde, skal du henvende dig til Østjyllands Politi.

Må jeg ride på min hest hvor jeg vil i naturen?

Nej det går ikke, det er dog lovligt at ride på vej og sti hvor underlaget er egent til det, med mindre der er skiltet anderledes.
Vi opfordrer til at du rider ca.½ meter ved siden af gang- og cykelstierne for ikke at ødelægge stiens belægning. 
I Fladbro Skov og i Lykkeshøj Skov er der lavet specielle ridestier.

Beskyttet natur

Må man fjerne et fortidsminde, hvis det genere min grund?

Nej, du skal henvende dig til Slots og kulturstyrelsen.

Hvor ser jeg om min grund har beskyttet natur?

På kommunens digitale kort kan du se de registrerede § 3 områder. Registreringen er kun vejledende. Der kan sagtens være beskyttet natur, som ikke er registreret. Hvis du er i tvivl så kontakt kommunen på natur@randers.dk.

Se info om naturbeskyttelse

Vandløb/å’er og søer

Hvor er det gratis at fiske?

Der er frit fiskeri på Gudenåen fra Randers til Frisenvold Laksegård. Man skal dog altid have et statsligt fisketegn for at fiske.

Hvad gør jeg, når min græsplæne oversvømmer hver gang det regner?

Du skal undersøge om evt. dræn fungerer, som de skal, og at vandet har mulighed for at nedsive på en naturlig måde på grunden, før du tager kontakt Miljø og Teknik evt. Vandmiljø Randers

Jeg har et gammel vandhul, må jeg dække det til?

Du må ikke dække det til, hvis det er større end 100 m2. Så er vandhullet omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Skal man have nummer på båden, hvis man sejler på Gudenåen?

Ja, det er lovpligtigt at sejle med bådnummer på Gudenåen, hvis man sejler med motor, ellers risikerer man en bøde på 1000 kr.

Se hjemmesiden Sejlads på Gudenåen

Er der 10 meter randzone ved mit vandløb?

Det er ikke kommunen der administrer zonen, se mere på Miljø- og Fødevareministeriets side

Hvornår skæres der grøde i offentlige vandløb?

Vejledende tidspunkter og strækninger for grødeskæring fremgår af opslag på hjemmesiden.

Forskønnelse af branddamme/gadekær

læs mere om forskønnelse af branddamme/gadekær

Dyrelivet

Vi har duer på loftet, hvad skal vi gøre?

Se her hvor du kan henvende dig. 

Jeg er generet af herreløse vilde katte, hvad gør jeg?

Randers kommune har indgået aftale med Kattens Værn.
Du skal selv kontakte Kattens Værn på telefon 38881200, indenfor normal åbningstid.

Vi er generet af råger, hvad gør vi?

Rågen er en fredet spurvefugl, men efter dansk lovgivning kan man søge tilladelse hos Naturstyrelsen, til regulering af rågeungerne. 
Råger på private arealer kan reguleres efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Randers kommune regulerer kun råger på kommunale naturområder, spørgsmål om dette kan stilles til naturvejleder@randers.dk
------------------------------
Se også Naturstyrelsens 'Forsvind dyr'.