Grønne områder

Vores grønne område bliver ikke slået, hvor tit bliver der slået græs?

Grønne områder og småanlæg vil have forskellige niveauer. 
Der hvor brugen af arealerne muliggøre det, slås græsset ikke. Dette naturgræs giver oplevelser i form af mere plante og dyreliv.
Rabatter langs indfaldsveje og større gennemgående veje i boligområder vil blive slået ca. hver 2. måned, efter vejrforhold m.m. 
Byggemodninger/ usolgte byggegrunde vil blive slået 2 gange om året. 
Rabatter langs villaveje og rabatter langs offentlige stier vil blive slået ca. hver 3. uge, efter vejrforhold mm. 
Rabatter langs veje uden cykelstier vil blive slået ca. 2 gang om året. 
Rabatter imellem cykelstier og vej arealer vil blive slået ca. hver 2. måned

Skal man selv klippe sin hæk på den side der vender ind til et kommunalt grønt område?

Ja, kommunen har ingen interesse i at der er en hæk, derfor skal du selv vedligeholde hækken på begge sider.

Kommunens træ skygger, hvor skal man henvende sig for at få det fældet?

Kommunen har en træfældnings politik, der siger at der kun fældes træer hvis de er syge.

Naboens træer, hæk/ hegn giver os problemer.

Tag kontakt til ejeren og forsøg at finde en løsning. Ellers kontakt hegnssynet.

Hvor er der legepladser i Randers?

Der er flere offentlige legepladser, se via linket, hvor der er en i nærheden af hvor du bor.

Må man som forening anlægge en legeplads på kommunalt areal?

Hvis arealet er til det, kan det måske godt ordnes med en brugeraftale, hvor I står for det økonomiske, opsætning, vedligeholdelsen samt sikkerheden på arealet og legeredskaberne – læs mere om at anlægge en legeplads her.

Forskønnelse af branddamme/Gadekær.

se mere om forskønnelse af branddamme/gadekær

Mangler der en sti til aftenturen.

Planlæg en lokal sti