Skove

Hvad må man samle i naturen?

Så længe det ikke er til erhvervsmæssig brug, må du samle så meget der kan være i én bærepose.
Du må f.eks. IKKE klippe grene og kviste af levende træer eller grave planter og rødder op, uden at det er aftalt med ejeren.
Du må gerne samle ting fra naturen og skoven, men der er dog enkelte regler og forbud, som det er vigtigt at have for øje, inden du går på jagt efter naturens skatte.

Læs mere om hvad man må og ikke må indsamle på følgende link: http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvad-maa-jeg-samle/

Kan jeg købe brænde hos kommunen?

Ja, man kan købe sankekort, stakket brænde eller selvskovning.

Hvor må man kører på mountainbike?

I Fladbro, Månedalen og Romalt Bakker er der udpeget områder hvor man må cykle på Mountainbike i terrænet.

Min hund kan bedste lide at løbe uden snor, hvor må den gøre det?

Randers har flere stede hvor der er hundeskov - Ved skovholmen, Nordrefælled, en lille del af Fladbro Skov og ved Gl. stationsvej i Vorup er der mulighed for at lufte hund uden snor, men under fuld kontrol. Se hund i snor
Se også hvor der er hundeskove Med hunden i naturen med Naturstyrelsen

Hvorfor er nogle hundeskove ikke indhegnet?

Det er ikke nødvendigt, hvis man har sin hund under fuld kontrol.
Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod.
Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Hvor må man overnatte i naturen?

På shelter og teltpladser i skovene. Link til shelter oversigt

Må jeg rejse skov på min jord?

Ja forudsat at du ikke ligger i et negativ skovrejsningsområde. Har du over 5 ha eller har 2 ha og ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde eller tæt på en by med over 1500 indbyggere, kan du søge tilskud til skovrejsning hos Naturstyrelsen.
Se også hvad du skal huske i forbindelse med skovrejsning

Når jeg går tur generes jeg ofte af løse hunde. Kan I gøre noget?

Hvis du ønsker at klage over løse hunde, skal du henvende dig til Østjyllands Politi.

Må jeg ride på min hest hvor jeg vil i naturen?

Nej det går ikke, det er dog lovligt at ride på vej og sti hvor underlaget er egent til det, med mindre der er skiltet anderledes.
Vi opfordrer til at du rider ca.½ meter ved siden af gang- og cykelstierne for ikke at ødelægge stiens belægning. 
I Fladbro Skov og i Lykkeshøj Skov er der lavet specielle ridestier.