Planlægning

Biodiversitetsprojekter

Kommunerne har en afgørende rolle på naturbeskyttelsesområdet. Randers Kommune er gået aktivt ind i arbejdet, for at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.