Biodiversitetsprojekter

Kommunerne har en afgørende rolle på naturbeskyttelsesområdet. Randers Kommune er gået aktivt ind i arbejdet, for at stoppe tabet af den biologiske mangfoldighed.

Randers Kommune har både underskrevet en Countdown 2010-erklæring og indrapporteret en række biodiversitetsprojekter.

Læs mere om hvordan kommunerne skal beskytte biodiversitet på Naturstyrelsen hjemmeside.

Få mere af vide her