Fiskeundersøgelser

Fisketællinger i bruges som et redskab til vurdering af, at vandløbene i Randers Kommune udvikler sig i den rigtige retning

Ved elektrofiskning vil de fangede fisk, her er det ørreden der er interessant, blive artsbestemt, målt og talt inden de igen sættes tilbage i vandløbet.

Ørreden klarer sig kun, hvis der er rent vand, god vandstrøm, gruset og stenet bund samt et varieret liv af dyr og planter. Desuden skal ørreden kunne vandre frit mellem vandløbene, hvilket indikerer at de miljømæssige forhold i og ved vandløbet er i orden.

I takt med de mange miljøforbedringer, der i de senere år er gennemført i vores vandløb (forbedret spildevandsrensning, skånsom vedligeholdelse, vandløbsrestaurering, etablering af fri fiske- og faunapassage m.m.) er det naturligt at forvente større naturlige ørredbestande.

Henvisninger

Elektrofiskeri i praksis
Elektrofiskeri til bestemmelse af fiskebestande i vandløb

Nye udsætningsplaner i 2011 - 14.10.2010

I efteråret 2011 skal udsætningsplanen revideres for udvalgte vandsystemer. I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2011. For disse foreninger får det den naturlige følge, at de skal indtage en mindre mængde ørredrogn til klækkeriet.