Genopretning af højmose i Tuemosen

Randers Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland samarbejder om at genoprette dele af Tuemosen, der ligger mellem Læsten Bakker og Fussingø-skovene. Projektet indgår i et stort EU støtte projekt sammen med 9 andre moser i Danmark.

Projektområdet udgør sammen med Naturstyrelsens del ca. 40 hektar. I området ligger vandskellet for de to åer Nørreå og Skals Å og her var tidligere et stort moseområde med bl.a. højmose. Man har tidligere anvendt området til at grave tørv, og efter 2. Verdenskrig indvandt man i stor stil tørv til brændsel, både i form af indvinding i tørvegrave med også med smuldharvning i op til 90 centimeters dybde. Efter indvindingen af tørv ophørte fremstod højmosen som sort, tør og gold. Siden da har naturen langsomt indtaget mosen, men for at en højmose skal kunne genoprettes skal vandet kunne blive i mosen. 

Som led i projektet er det tanken, at der skal der lukkes nogle grøfter og ryddes for nåletræer - alt sammen for at sikre at holde vandet i mosen. Hermed er der gode chancer for at genoprette den højmose, der engang fandtes. Projektet løber indtil udgangen af 2021. 

Området ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde også kaldet et Natura2000-område. Randers Kommune er derfor forpligtiget til at lave og gennemføre handleplaner, der sikrer, at mosen i området opnår en god naturtilstand. 

Læs mere om LIFE-projektet i Tuemosen på link til siden: https://www.raisedbogsindenmark.dk

Sidst opdateret
05-03-2018