Hegningsprojekter

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført nedenstående projekter inden for Natura 2000-områder med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det drejer sig om hegningsprojekter på Overgaard strandenge og Sparrehusbakkerne ved Dyrby, indenfor nedennævnte Natura 2000-områder:

Projekterne er støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere om EU støtteordningerne på Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)