Green Space Award

Randers Kommune deltager i partnerskabet Green Space Award til udviklingen af en nordisk grøn pris for parker og grønne områder. Det vil være svarende til Englands grønne flag for parker, men ud fra et nordisk perspektiv.

Partnerskabet omfatter udover de største danske kommuner bl.a. Oslo og Malmø.

Projektet er i udviklingsfasen, men vil ende med at parker kan blive fagligt vurderet ud fra flere kriterier og få tildelt prisen som et kvalitetsstempel.

http://nordicgreenspaceaward.com/