Pleje af det grønne

Græsslåning

På grund af sparekrav har vi omlagt græsslåningen mange steder til en lavere pleje end tidligere.

Blomsterkummer

I Randers prydes byrummet af blomster.

Mere liv på overdrevet

Hvad er det vi opnår ved at lade dyr græsse overdrevet i stedet for at buskrydde træer og buske hvert 4. år?

Køer og får som naturplejere

Køer eller får - hvad egner sig til hvad?

Hegnstyper

Læs om de forskellige hegnstyper der benyttes i Naturplejen.

Pleje af Storkeengen

Græsning på engarealerne skal bevare naturværdi og biodiversitet og de fugtige enge, giver gode levesteder for en lang række af dyre- plante- og insektarter.

Støtte til pleje af græs- og naturarealer.

Bedriften har modtaget tilskud.