Pleje af det grønne

Græsslåning

På grund af sparekrav har vi omlagt græsslåningen mange steder til en lavere pleje end tidligere.

Mere liv på overdrevet

Hvad er det vi opnår ved at lade dyr græsse overdrevet i stedet for at buskrydde træer og buske hvert 4. år?

Pleje af Storkeengen

Græsning på engarealerne skal bevare naturværdi og biodiversitet og de fugtige enge, giver gode levesteder for en lang række af dyre- plante- og insektarter.

Køer og får som naturplejere

Køer eller får - hvad egner sig til hvad?

Hegnstyper

Læs om de forskellige hegnstyper der benyttes i Naturplejen.

Støtte til pleje af græs- og naturarealer.

Bedriften har modtaget tilskud.