Græsslåning

På grund af sparekrav har vi omlagt græsslåningen mange steder til en lavere pleje end tidligere.

Vi arbejder med at harmonisere græsklipningen over hele kommunen ud fra følgende principper:

  • Rabatter langs indfaldsveje og større gennemgående veje i boligområder vil blive slået ca. hver 2. måned, efter vejrforhold m.m.
  • Byggemodninger/ usolgte byggegrunde vil blive slået 2 gange om året.
  • Rabatter langs villaveje og rabatter langs offentlige stier vil blive slået ca. hver 3. uge, efter vejrforhold mm.
  • Rabatter langs veje uden cykelstier vil blive slået ca. 2 gang om året.
  • Rabatter imellem cykelstier og vej arealer vil blive slået ca. hver 2. måned
  • Grønne områder og småanlæg vil have forskellige niveauer.
  • Der hvor brugen af arealerne muliggøre det, slås græsset ikke. Dette naturgræs giver oplevelser i form af mere plante og dyreliv.

Vi modtager gerne henvendelser vedr. græsslåning af kommunale arealer på 'Giv os et praj'.