Hegnstyper

Læs om de forskellige hegnstyper der benyttes i Naturplejen.

Faste hegn

Når vi i Naturplejen sætter hegn, drejer det sig oftest om faste hegn. Dette er solide hegn i en høj kvalitet og med flot håndværksmæssig finish. Hegnene er meget sikre mod udbrud.

Hegnets grundstamme er hjørnestolperne af træsorten Robinie. Robinie er et træ som er meget modstandsdygtigt overfor råd, og stolperne kan holde op mod 30 år, før de er tæret så meget, at de skal skiftes. Hjørnestolperne står alle de steder, hvor hegnet laver et knæk, eller hvor der er store terrænforskelle. Mellem hjørnestolperne er det kun nødvendigt med nogle mindre afstandsholdere, som er lavet i en ikke elektrisk ledende træsort. Disse står med 5-8 meters mellemrum og holder tråden på plads i den rette højde.

Når der hegnes til kvæg og heste sættes et to-trådet hegn, hvor begge tråde er strømførende. Den eneste forskel på de to hegn er, at på hestehegnet sættes øverste tråd i 120 cm's højde, hvor det hos kvæg kun er nødvendigt at sætte tråden i 90cm's højde.

Da får er mindre, skal der også være kortere afstand mellem trådene, og det er derfor nødvendigt med et fire eller fem-trådet hegn. Vi sætter fem tråde for at gøre hegnet så sikkert som muligt. Igen er hegnet 90 cm højt. En lille finesse er, at kun tre af trådene er strømførende, mens den nederste tråd og den tredje nederste tråd er forbundet til jord. På den måde kan padder og mindre pattedyr forcere hegnet uden at få stød mens fårene får et rap, hvis de rører to tråde og skaber forbindelse til jorden.

Midlertidige hegn

Alternativet til de faste hegn er midlertidige hegn, hvor hegnet kun skal være oppe i kortere perioder. Tråden i et midlertidigt hegn er vævet i nylon med nogle tynde metaltråde vævet ind. Dette er for at give en meget fleksibel tråd, der kan holde til at blive trukket ud og spolet op mange gange.
Hjørnestolperne vil stadig være robiniestolper. Enkelte steder, hvor dette er uhensigtsmæssigt, f.eks. i bunden af en kælkebakke, kan stolperne skiftes ud med et v-jern, der bankes ned i jorden, og kan tages op når hegnet fjernes. Afstandsholderne består i dette tilfælde af plastic-pinde, der er specielt beregnede til at holde den vævede tråd.

Den svagere konstruktion, og den begrænsede mængde elektrisk ledende ståltråd i den vævede tråd, giver en svagere strøm gennem tråden, og dyrene bliver altså ikke afskrækket og afledt på samme måde. Der kræves derfor skikkelige dyr, som er vant til at gå bag hegn, for at den midlertidige tråd er en mulighed.