Pleje af Storkeengen

Græsning på engarealerne skal bevare naturværdi og biodiversitet og de fugtige enge, giver gode levesteder for en lang række af dyre- plante- og insektarter.

Særligt frøer og andre padder vil have gavn af, at solens varme kan nå ned til jordbunden. Med gode forhold for frøer kan vi måske forvente storken tilbage til engen.

Den lave afgræssede vegetation giver plads til nogle af de lyskrævende planter og urter mens græsningsdyrenes tramp i den fugtige bund, giver mulighed for at særlige plantearter kan indfinde sig. Bliver områderne ikke plejet, vil de igen gro til i høje stauder og pilekrat hvor relativt færre arter er tilknyttet.

Græsning

På denne måde sørger dyrene for at arealet forbliver åbent til gavn for planter, dyr (særligt fugle) og insekter. Samtidig æder dyrene bjørnekloen på arealet så vi har kunnet frigøre kræfter til bekæmpelse andre steder.

Græsningsdyrene er af racen Dexter. Denne lille kvægrace er en god naturplejer og er hårdfør over for udfordringerne på våde arealer.

Foto: Dexter æder bjørneklo, Sommer 09.

Hegning der forløber ganske tæt på gangstien gør at alle vil have god mulighed for at se de græssende dyr. Driftafdelingen har måttet skifte et par pæle der har været udsat for hærværk men ellers har vi ikke oplevet problemer med hegnet i 2009.

Foto: Græsning langs stien ved den blå bro, Efterår 09

Der er opstillet skilte ved hegnet der fortæller mere om arealet, og stien langs banelegemet skulle gerne blive farbar i løbet af året når diverse tilladelser til anlæg falder på plads.

Foto: En dexter kalv er gået løs på brombærrene, Sommer 09

Når frosten slipper arealet og der kommer gang i plantevæksten vil dyrene igen kunne hjælpe os med plejen af denne bynære naturperle.