Principper for en strategi for friluftslivet

Strategien for friluftslivet er et redskab til at definere, hvilken retning og hvilke indsatser inden for friluftsliv, der i fremtiden skal fokuseres på i Randers Kommune. Udfærdigelsen af strategien er en handling vedtaget i Klima, Natur og Miljø Politik 2015-2019. Strategien skal derfor spille sammen med denne politik, ligesom strategien skal være i tråd med de øvrige politikker og visioner, der er vedtaget.

Definition

Friluftslivet i denne strategi skal opfattes i et bredt perspektiv. ”Det frie liv i den frie luft” kan omfatte rigtig mange aktiviteter. Fælles for dem er, at de foregår under åben himmel tæt på eller i naturen og grønne områder. Aktiviteterne i friluftslivet kan have karakter af glæde, rekreation, fællesskab, bevægelse, sundhed og læring.

Friluftslivet kan være oplevelse og rekreation, så som en vandretur med hunden i parken, en fisketur ved Gudenåen eller en havkajaktur på Randers Fjord.

Friluftslivet kan være motion og sundhed, eksempelvis en løbetur på stierne langs Gudenåen, en mountainbiketur i Fussingø Skov, en cykeltur til eller fra arbejde eller skating og parkour i en bypark.

Friluftslivet kan være fællesskab, når en skoleklasse tager på overnatningstur på en shelterplads, når familien tager på skovtur eller til stranden, når jagtforeningen holder fællesjagt eller når et landsbysamfund bygger en bålhytte på fællesarealet.

Friluftslivet kan være læring og formidling, når børnehaven finder små dyr på legepladsen, når skoleklassen tager på naturcenteret, eller når man deltager i en guidet fugletur i Vorup Enge.

Rammer og afgrænsning

For at kunne udføre friluftslivet skal de fysiske muligheder være til stede. Derfor vil planlægning af friluftsliv ofte handle om at etablere faciliteter til at understøtte aktiviteterne. Et væsentligt element i friluftslivet er oplevelsen i naturen eller det grønne. Etablering af mere natur og biodiversitet vil give bedre rammer for oplevelser og kan derfor være indeholdt i denne strategi.

Grænsen mellem friluftsliv og idræt er flydende, men eksempelvis tekniske sportsanlæg så som boldbaner, motorsport og skydebaner vil bedre være indeholdt i fritidsområdet.

Samarbejde

Strategiens mål og handlinger er baseret på samarbejde. Formulering af strategiens indsatsområder laves på grundlag af eksisterende visioner og politikker i kommunen, samt de input som borgere og foreninger kommer med i løbet af processen.

Strategiens handlinger vil være baseret samarbejde med individuelle borgere, foreninger og organisationer.
Frivillighed, partnerskaber og samskabelse er vigtige samarbejdsformer for at kunne prioritere de enkelte projekter.

Strategien for friluftslivet skal ligeledes samspille med allerede eksisterende projekter i Randers Kommune. Eksempelvis Naturpark Randers Fjord, Gudenåsamarbejdet, Cykelby Randers mm.