Skovhuset

Skovhuset bliver brugt som formidlingssted for kommunens naturvejleder og er desuden åbent for skovens brugere mandag til torsdag.

Skovhuset bliver brugt som formidlingssted for kommunens naturvejleder og er desuden åbent for skovens brugere mandag til torsdag kl. 9.00 -14.00 og fredag fra kl. 9.00 - 13.00 og kan normalt frit benyttes inden for dette tidsrum.

Der er adgang til toilet og opholdsrum med plads til ca. 20 personer. Køkkenet er aflåst ligesom mandskabsfaciliteterne.

Der er handicaptoilet i bygningen over for skovhuset, som har følgende åbningstider:
Sommer (1.4-15.9) 7.00-22.00.
Vinter (16.9-31.3) 8.00-20.00. 

Benyttelse af huset skal ske på følgende betingelser:

  • Huset skal afleveres som det blev modtaget, d.v.s. der skal være ryddet op, tørret borde af m.m., når huset forlades.
  • Affald lægges i affaldsspanden.
  • Brændeovnen må ikke benyttes uden nærmere aftale med forvaltningen.
  • Der må ikke tændes grill eller bål på området p.g.a. brandfare, vi henviser til shelterpladsen bålsted.

Uden for den daglige åbningstid kan skoler, institutioner, sportsforeninger og friluftsorganisationer efter ansøgning og mod betaling leje Skovhuset i forbindelse med et arrangement i skoven.

Ved leje af huset er der kun adgang indtil kl. 22.00. Udenfor den daglige åbningstid er der mulighed for at leje Skovhuset ved skriftligt at rette henvendelse til Natur og miljø på mail natur@randers.dk eller skriv til

Randers Kommune
Natur og miljø
Laksetorvet
8900 Randers

senest 14 dage før den ønskede benyttelse.

Skovhuset er et madpakkehus og må ikke bruges til afholdelse af fester.

Læs mere

Flink af natur - på mountainbike i skoven.

Leje af Skovhuset

Uden for den daglige åbningstid kan skoler, institutioner, sportsforeninger og friluftsorganisationer efter ansøgning og mod betaling leje Skovhuset i forbindelse med et arrangement i skoven.

Kontakt Natur og miljø på natur@randers.dk senest 14 dage før den ønskede dato for leje af huset.