Høgshøj Folkeskov

Skoven ligger mellem Børnehaven og Høgshøj gravhøj, som er en høj fra bronzealderen.

Ud mod gravhøjen skal der plantes en ”oldtidsskov”, hvor vi planter sektioner til med de træarter der var dominerende op gennem forhistorisk tid. Birke-fyrreskov og en hasselskov i jægerstenalderen, herefter en tættere lindeskov i bondestenalderen og siden går skoven over i elm, eg og til sidst bøg som er den træart der dominere i dag.

Området omkring gravhøjen kommer til at blive fritliggende, så man har frit udsyn til højen og det er også planen at der holdes to udsigtskiler fri for opvækst. Skovens øvrige dele er delt op i en Ege domineret blandskov i den vestlig gren og en bøgedomineret blandskov i den østlige del.

Vi holder meget oplevelser for publikum for øje og der anlægges flere pladser og udsigter i skoven og en skovsø, hvor man i fremtiden forhåbentlig kan finde salamander og den sjældne løgfrø som findes i området mellem Gassum og Spentrup og som hævdes at være set i området.

Se kort over skovområdet om pdf-fil)

Etableringen af Høgshøj Folkeskov sker i et samarbejde mellem en lokale borgergruppe i Spentrup, Randers Kommune, og Growing Trees Network som hjælper nye folkeskove via www.folkeskoven.dk.

Følg facebook-gruppe Høgshøj Folkeskov

Folkeskoven i artikler

21.000 træer i jorden til Høgshøj Folkeskov - anden etape på vej

Spaden blev sat i jorden med maner - første etape

Folkeskovens første del bliver plantet

Køb træer til en ny skov - og hjælp miljøet