Adgang og færdsel

Du kan frit færdes hele døgnet til fods eller på cykel i området og til hest kan du benytte de afmærkede ridestier.

Adgang til skoven sker ifølge Naturbeskyttelseslovens retningslinier.  

Vis hensyn til hinanden hvor gang- og ridestier krydser hinanden.

Al motorkørsel i området er forbudt. Hunde skal altid føres i snor og brug af åben ild er kun tilladt på skovens bålplads samt ved shelterpladsen. Tag altid hensyn til brandfaren i skoven.

Til fods eller på cykel har du adgang til skoven fra de to vestvendte sti-indgange mod Clausholmvej.

Adgang med bil sker fra den afmærkede parkeringsplads ved Lykkeshøj Ridecenter.

Offentlig transport: Bybus rute 4 stopper på Clausholmvej langs skovens vestside og rute 15 stopper på Lykkeshøjvej.

Oversigtskort over Lykkeshøj Skov

Se luftfoto af Lykkeshøj Skov