Bål og shelterplads

Shelterpladsen i skovens østlige del ligger idyllisk ved den ene af skovens to små søer. Der er anlagt bålplads og opstablet træ kan frit benyttes. Du er også velkommen til at finde grene i skovbunden til et bål. Fældning / beskæring af træer og buske er ikke tilladt.

Vær meget opmærksom på brandfaren i skoven. Stedet kan frit benyttes som rasteplads, ophold og overnatning uden reservation. For at flest muligt kan benytte stedet tillades kun 1 overnatning pr. besøg. Drikkevand kan hentes på Lykkeshøj Ridecenter.

Bålpladsen langs vejen i skovens nordvestlige del kan ligeledes frit benyttes til kortere ophold. Opstablet brænde kan frit benyttes eller du kan indsamle træ i skovbunden (se ovenfor). Husk at tage evt. affald med fra stedet, så det fremstår, som du selv ønsker at finde det.