Flora og fauna

Ved shelterpladsen og ca. 300 m. nordøst herfor ligger to små søer. Omkring søerne findes en spændende og varieret naturlig bevoksning af vådbundsplanter og vandet skaber og tiltrækker et rigt insekt- og fugleliv.

Langs kanten af søen ved shelteret findes en fin randbevoksning med bl.a. dunhammer og lysesiv - og om sommeren sværmer utallige guldsmede elegant rundt over skovsøen.

Det er især fasaner, harer og rådyr som findes i skoven. En græsklædt korridor under højspændingsledningerne i skovens vestlige del er tilsået og beplantet med speciel hensyn til skovens dyr. Her kan du være heldig - specielt i tidlige morgentimer - at se græssende rådyr eller en ræv på jagt. Kogler fra fyrretræerne i skovens nordvestlige del er sammen med bær fra skovens buske og træer også en vigtig fødekilde for både fugle og mindre pattedyr - især mus.