Nye skove bliver rejst

Skovrejsningen er en del af kommunens skovstrategi. Frem mod 2030 skal der plantes 3000 hektar ny skov rundt om i kommunen.

Mere skov giver flere naturoplevelser og gode muligheder for bevægelse. Samtidig er skovtilplantning med til at sikre rent drikkevand og optage CO2 fra luften. Derfor har byrådet i Randers i 2012 vedtaget en skovstrategi, der betyde en fordobling af det nuværende skovareal inden for en periode på godt 100 år. Og inden år 2030 skal der rejses mindst 3000 hektar skov.

Randers Kommune begyndte på arbejdet med etableringen af en folkeskov i Spentrup i 2013, og i efteråret 2015 vil der blive rejst 13 hektar kommunalejet skov i henholdsvis Øster Tørslev og Fårup.   

I Fårup rejser kommunen 3,5 hektar skov, der kommer til at støde op til en lille nuværende skov. Dermed bliver der i alt 5 hektar meget bynær skov. 

I Øster Tørslev bliver skoven en del større – nemlig på 10 hektar. Heraf er en lille hektar allerede plantet. Skoven ligger i sammenhæng med et afgræsset overdrev og den kommunale undervisningsskov. Dermed kan Øster Tørslev om 5-6 år, når træerne har vokset sig store, se frem til et lækkert rekreativt område.

Kort over areal i Fårup

Kort over areal i Øster Tørslev

Lokale kontaktpersoner vedr. skovrejsning i Fårup og Øster Tørslev

Deltagere i Arbejdsgruppen Fårup

Annie Sørensen (Fårup Børnehave), Anja (Fårup SFO), Søren Bek (Borgerforeningen), Helle (spejderne) og Pernelle Holm (Idrætsforeningen, Vagn Liltorp (Borgerforeningen)

Deltagere arbejdsgruppe Øster Tørslev

Jens Nørager (Borgerforeningen), Sanna Andersen (IF Fjorden), Lena Engberg (Plejehjem), Gurli Eriksen (børnehaven), Anette Barksmann (SFO og DCH Nørhald), Preben Laursen (Skolen), Ivonn (Ungdomsskolen), Klaus Jensen (MTB-foreningen), Leif Gade (Lokalpolitiker)