Vestparken i Langå

Vestparken er en bynær skov beliggende ved Langå By.

Skoven består af nåletræ, eg og bøg. 

Her findes en lille skovsø.

Området er delvist privatejet og kommunalt ejet (2,3 hektar).

Her er skovstier og veje og en lille festplads, hvor der afholdes 1. maj møder og friluftskoncerter.