Strategi for friluftsliv

Randers kommune har i 2015 vedtaget at der skal laves en ”strategi for friluftslivet”. Udfærdigelsen af strategien er en handling vedtaget i Klima, Natur og Miljø Politik 2015-2019. Strategien skal udarbejdes i samarbejde med borgere og foreninger.

Derudover skal strategien afspejle de visioner og politikker, der allerede er vedtaget. Strategien udføres også i tæt dialog og samarbejde med de øvrige forvaltninger og aktører, der arbejder med friluftsliv og udendørs aktiviteter. Kultur og Fritid, Børn og Skole, Grejbanken, Erhverv og Udvikling, Sundhedscenteret, Visit Randers, Naturpark Randers Fjord er inddraget i processen.

1. Temamøde 25. maj 2016 - Friluftslivet i foreninger, i byen og på landet
Friluftslivsforsker Søren Præstholm fra Københavns Universitet holdt oplæg om friluftslivets betydning på land og i by. Herefter var de 62 deltagere i dialog om friluftsliv i grupper. 

Se Søren Præstholms oplæg her(pdf)

2. Temamøde 31. maj 2016, Friluftslivet for børn, unge, ældre og sundhed
Lektor Søren Andkjær fra Syddansk Universitet, som forsker i børn og unges friluftsliv, holdt oplæg. Herefter var de 50 deltagere i dialog om friluftsliv i grupper.

Se Søren Andkjærs oplæg her(pdf)

3. Temamøde den 20. september 2016 om fremtidens friluftsliv for erhverv og turisme.
Efter et oplæg fra Professor Frank Søndergaard Jensen om friluftslivets samfundsøkonomiske betydning, blev de foreslåede indsatsområder diskuteret.
Der var en stor enig omkring at friluftslivet har en stor betydning for erhverv og turisme og primært samarbejde om projekter er vejen frem. Der var ca. 70 deltagere.

Se Professor Frank Søndergaards oplæg

De 5 indsatsområder til strategi for friluftslivet ved vedtaget at Miljø og teknik udvalget i december 2016.
Indsatsområder til strategi for friluftslivet